Wat te doen bij een conflictWat_bij_conflict.htmlWaarom een bemiddeling binnen holebirelaties?


Gedurende lange tijd werden holebi-relaties (homo, lesbisch, bisexueel) in België niet als officieel erkend, waardoor er bij holebi's, ingeval van een onenigheid of een conflict, een zekere terughoudendheid bestond om naar een rechtbank te stappen. Vooroordelen en discriminerende wetgeving zorgden voor een niet echt gunstig klimaat. Gelukkig is daar de laatste tijd wel verbetering in gekomen, maar een zeker wantrouwen blijft. Bovendien zijn rechters vaak niet erg vertrouwd met / geschoold in de specifieke vereisten gesteld aan een geslaagde oplossing van conflicten tussen holebi’s.

Voor wie bemiddelingVoor_wie_bemiddeling.html
Wat houdt bemiddeling inWat_is_bemiddeling.html
Waarom bemiddeling voor holebi’s
Waarom MADBuzz bemiddelingWaarom_MADbuzz_bemiddeling.html
ContactpersoonMarco_Dubois.html

Holebibemiddeling

Voordelen van bemiddeling binnen holebirelaties

HolebibemiddelingWat_bij_conflict.html
La médiations gay, 
   lesbienne, bisexuellePourquoi_une_mediation.html
Same-sex
    mediationsE-Wat_te_doen.html